Давня історія краю
Археологічне минуле Черкащини

Т.М.Нераденко

Археологічні знахідки свідчать, що перші  люди на території  сучасної Черкаської області з’явилися в добу середнього палеоліту (мустьєрський період), який датується  від 150 до 40-35 тисяч років тому.
Цей період характеризується загальною зміною клімату у бік похолодання, з корот-кими періодами потепління, як результат найпотужнішого Дніпровського (рісського)  зледеніння, коли льодовик практично здер Лівобережжя, а на Правобережжі сучасної Черкащини поруйнував осадові породи попередніх епох та оголив гранітну поверхню Українського кристалічного щита. Відсту-пивши, льодовик залишив піски Черкаського бору та притясминської дюни замість піща-ників давнього Сарматського моря, Холодно-ярські гори, Богданову Гору в Чигирині, Канівські гори, Мошногірський кряж та інші гляціодислокації.

Детальніше...
 

Археологічне минуле Черкащини (продовження)

 

Т.М.Нераденко

Основні категорії археологічних ма-теріалів із пам’яток бронзового періоду: кераміка, вироби із глини (пряслиця, плас-тика), кістки (тупики, розливники, проколки, мотики), рогу (псалії), каменя (сокири, була-ви, товкачі, зернотерки, на пізньому етапі – ливарні форми), кременя (серпи, вістря стріл, скребачки), металу (швачки, ножі, бритви, серпи, тесла-сокири, кельти, вістря стріл, прикраси).
Археологічні матеріали періоду бронзи із пам’яток Черкащини дозволяють частково реконструювати розвиток духовної культури  мешканців регіону. Вівтарі, жертвоприно-шення, поховання на поселеннях свідчать про наявність розвинених домашніх культів, існу-вання певних поховальних обрядів засвідчує наявність культу померлих.

Детальніше...