Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Черкаський державний технологічний університет
Державний архів Черкаської області
Черкаська обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Черкаський обласний краєзнавчий музей

Шоста науково-краєзнавча конференція

«ЧЕРКАЩИНА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ»,

присвячена проблемам історії міста Черкас

 Пленарне і секційні засідання планується провести за такими тематичними напрямками:

 - Виникнення та становлення міста. Черкаси – центр староства та осередок формування українського козацтва;

 - Черкаси – повітове місто (ХVІІІ – початок ХХ ст.);

 - Черкаси – центр округи та району;

 - Утворення Черкаської області – обласний центр.

 - Місто в часи незалежності України.

Учасники конференції у поданих матеріалах, відтворюючи  минуле Черкас, висвітлюють різні аспекти суспільно-політичного, економічного, культурно-освітнього життя міста, життєписи відомих земляків.

Дата проведення конференції – 18 травня 2011 року.

Оргкомітет приймає матеріали до 10 сторінок, набраних на комп’ютері в текстовому редакторі WORD 14 кеглем, через 1,5 інтервалу. Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перша цифра в дужках вказує номер за переліком посилань, що даються згідно порядку їх появи в тексті. Після коми дається друга цифра, яка відповідає номеру сторінки в науковій літературі чи аркушу в архівній справі. Перелік посилань має назву ,,Примітки” в кінці тексту.

До роздрукованих матеріалів додається електронний носій з текстом статті. Матеріали бажано направляти за електронною адресою: istfac-cnu @ rambler.ru

На окремому аркуші додаються відомості про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, адреса, телефон, електронна пошта). Мова українська.

Виконані з порушенням цих вимог матеріали розглядатися не будуть.

Матеріали приймаються до 20 квітня 2010 року за адресами: 18000, м. Черкаси, вул. Слави, 1, обласний краєзнавчий музей (Спілка краєзнавців); 18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, інститут історії і філософії (з позначкою „конференція”), тел. 35-52-37, 050-38-35-113.

Запрошуємо до участі у конференції.

Оргкомітет