У Глухові захищено дисертацію

присвячену постаті відомого краєзнавця Черкащини

Михайла Пономаренка

27 червня 2024 р. у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка уродженка Черкащини, аспіранткакафедри історії, правознавства та методики навчання даного ЗВО Богдана Вікторівна Карабін успішно захистила дисертацію на тему «КРАЄЗНАВЕЦЬ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ ПОНОМАРЕНКО (1920-2010): ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА БІОГРАФІЯ», за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Дисертація присвячена постаті «народного академіка», патріарха краєзнавства Черкащини, знаного музейника, педагога, археолога, громадського діяча, активного поборника відродження незалежності України Михайла Федоровича Пономаренка.

photo 2024-06-29 20-20-37-1

Одним з офіційних опонентів дисертації був голова Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Валентин Лазуренко, який, у своєму виступі на захисті, зокрема, зазначив наступне: “В персоналістичному вимірі історії нашої держави, на ряду з потужними особистостями – провідниками національно-патріотичного духу українства, вагоме місце займають краєзнавці. Це ті люди-подвижники, які фанатично і самовіддано люблять свій народ, вивчають його історію, культуру, духовність, популяризують в народних масах унікальність і неповторність своєї рідної землі, зберігають для нащадків неповторність та унікальність культурно-ментального обличчя нації. До однієї з таких особистостей краєзнавчого руху нашої держави, постаті патріарха краєзнавства України належить людина, яку за життя називали “народний академік Михайло Федорович Пономаренко (1920–2010 рр.). І дуже похвальним є те, що саме про цю особистість, заслуженого вчителя Української РСР, Почесного члена Всеукраїнської спілки краєзнавців, першого Лауреата Черкаської обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича, написана надзвичайно фахово, чітко, без надмірної емоційності, і що приємно, з дотриманням вимог наукового академізму Б.В.Карабін дисертація.

photo 2024-06-29 20-20-37-2

Надзвичайно позитивним у дисертації є те, що особистість М.Ф.Пономаренка, яка зробила вагомий внесок у культурно-освітній розвиток нашої держави, а особливо глибинно – Черкащині, пропущена крізь ідеологічне тло двох епох – радянської та доби відродження незалежності України. Здобувачці у дисертації, за допомогою історико-генетичного методу вдалось проаналізувати та виокремити періоди в історіографії досліджуваної проблеми та простежити еволюцію теоретико-методичних засад наукової спадщини М.Пономаренка на ідеологічному тлі цих двох епох.

Тут слід відмітити і те, що світоглядні проукраїнські засади особистості М.Ф. Пономаренка формувались під впливом родини, особливо батька Федора, який був представником краєзнавчого руху доби його становлення у 20-х роках XX ст., вивчав правдиву історію українського народу на творчому доробку Михайла Грушевського, Дмитра Яворницького, Миколи Аркаса, книги яких були в їх сімейній бібліотеці. Його друзями і товаришами були такі відомі українці як Семен Скляренко, Вячеслав Чорновіл, Петро Тронько та ін.

Актуальність дисертаційного дослідження витікає ще із того факту, що така постановка проблеми не була предметом окремого розгляду в ґрунтовній історіографічній праці, хоча маємо вже доволі чисельний перелік різних публікацій по даній проблемі, але вони не були систематизовані та аналітично глибинно не опрацьовувались науковцями. Тобто, професійна, наукова та просвітницька діяльність краєзнавця М.Ф.Пономаренка не знайшла цілісного розгляду в історіографії. У повній мірі не вивчалася і його організаційно-краєзнавча діяльність, коло спілкування, система наукових поглядів та внесок у розвиток української історичної науки”.

Захист пройшов на високому організаційному і науковому рівні. В колі членів разової спеціалізованої вченої ради, відомих вчених України доктора педагогічних наук, доцентаАндрія Гриценка (голови разової спеціалізованої вченої ради, який на високому академічному рівні провів її засідання), доктора історичних наук, професора Валентина Лазуренка, доктора історичних наук, професора Ірини Петренко, доктора історичних наук, професора Віктора Прокопчука, кандидата історичних наук, доцентаОлени Чумаченко відбулось грунтовне і фахове обговорення дисертації.

photo 2024-06-29 20-20-37-3

Вітаємо щиро наукового керівника здобувачки Богдани Карабін кандидата історичних наук Віталія Крижанівського із якісно підготовленою до захисту дисертаційної роботи.

Гарні слова з приводу захищеної дисертації висловив у фейсбуці патріарх краєзнавчого руху Черкащини, професор Василь Мельниченко: “Дисертаційне дослідження виконане на високому науковому рівні і є вагомим внеском у літопис краєзнавчого руху Черкащини і України. Робота органічно вписується у вінок пам'яті і шани про подвижника краєзнавства і патріота України Михайла Федоровича Пономаренка. Відрадно, що за цю справу взялася і успішно довела її логічного завершення представниця молодого покоління науковців, випускниця нашого істфаку Богдана Карабін. Радий за неї, щиро вітаю і бажаю подальших успіхів на науковій і життєвій ниві.

Микола СЛИНЬКО,

член Національної спілки краєзнавців України