Г. М. Голиш, Л. Г. Голиш.  Покликані високим і вічним. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 172 с. : ілюстр.

10 02 2015 03

Палітра краєзнавчої літератури останнім часом поповнилася низкою оригінальних видань. Серед них – книга «Покликані високим і вічним», яку ініціював і підготував до друку знаний на Черкащині краєзнавець і журналіст, кандидат історичних наук Г.М. Голиш. В ній автор разом з дочкою – кандидатом історичних наук, доцентом Л.Г. Голиш розповідає про Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, багатогранна діяльність колективу якого не обмежується лише суто науковою та викладацькою роботою.

З книги дізнаємося, що викладачі і співробітники  університету беруть активну участь у громадсько-культурному та просвітницькому житті краю. Свідченням тому – цікаві творчі напрацювання в царині культури і мистецтва. Визнанням їх внеску у розвиток духовної сфери є належність багатьох з них до національних творчих спілок України. Члени творчих спілок, які нині працюють в університеті, не тільки  поєднують науково-педагогічну роботу з творчою діяльністю, а й своєю творчістю збагачують навчально-виховний і науковий процес.

Зокрема, добре відомі збірки поезій та прозові твори викладачів-членів Національної спілки письменників України, їх напрацювання у шевченкознавчих студіях, вивченні літературних традицій Черкащини. Первинний університетський осередок Національної спілки краєзнавців України – ініціатор проведення багатьох науково-дослідницьких та культурно-освітніх заходів з проблем регіональної історії, видання краєзнавчої літератури, поширення знань про свій рідний край. Члени Національної спілки журналістів України – постійні автори публікацій у засобах масової інформації. Пензлю членів Національної спілки художників України, що працюють в університеті, належить чимало відомих творів образотворчого мистецтва.

В особі багаторічного керівника народного ансамблю танцю «Черкащанка» В.М. Луценка свого достойного представника в університеті мають хореографічна та театральна спілки України, що мають статус Національних. Прикметно, що викладачі університету В.М. Коваленко і В.М. Мельниченко очолюють обласні організації письменницької та краєзнавчої спілок.

Віддаючи належне творчому натхненню своїх колег, автор з вдячністю згадує й тих викладачів, які працювали в університеті раніше, доклали багато зусиль до розвитку і примноження традицій першого на Черкащині вищого навчального закладу. Чимало його викладачів і  випускників досягли значних успіхів в творчості, реалізуючи свій потенціал саме в творчих спілках. Серед тих, хто в різний час працював чи навчався в стінах інституту (а потім університету) – відомі письменники, журналісти, краєзнавці, діячі культури і мистецтва.

Помітним є внесок в розвиток української культури письменників – випускників університету, членів Національної спілки письменників України Сергія Носаня, Людмили Тараненко, Михайла Масла, Івана Дробного, Сергія Левченка, Сергія Ткаченка, Наталі Віргуш, Олександра Зеленька, Сергія Руднєва, Петра Линовицького, членів Національної спілки журналістів України Миколи Сніжка, Миколи Єременка, Романа Кирея, Івана Зеленька, Миколи Костецького, Григорія Козакова, Людмили Голубничої, Віталія Баса, членів Національної спілки краєзнавців України Михайла Пономаренка, Фаїни Непийводи, Миколи Борща, Вадима Мицика, члена Національної спілки художників України Євгена Найдена та багатьох інших добре знаних на Черкащині та за її межами людей, життя і трудова діяльність яких нерозривно пов’язана з творчістю

Пропонована читацькому загалу книга є першою в історії університету та й взагалі освіти Черкащини, в якій робиться спроба подати інформацію про викладачів та співробітників університету, які на сьогодні є членами національних творчих спілок України. Книга складається з окремих структурних частин, кожна з яких присвячується одній із творчих спілок, міститься коротка інформацію про цю спілку і її статутні цілі, подаються біографічні відомості про членів спілки, характеризуються їх творчі досягнення та нагороди і відзнаки. Творчий доробок кожного відображено в бібліографічному списку найбільш вагомих праць. Розширити інформацію про включених до книги членів спілок читач зможе скориставшись списком джерел про героїв нарисів.

Насиченість цікавим фактичним матеріалом, дохідлива мова викладу і вдало вибудувана структура робить книгу ,,Покликані високим і вічним“ привабливою для читачів, розкриває один із аспектів сучасної історії вищої освіти нашої області, якій у січні наступного року виповниться 60 років.

Виданням книги пошановуються люди, які свою науково-педагогічну працю за покликом душі доповнюють творчістю, збагачуючи духовне життя свого колективу і Черкащини.

Василь МЕЛЬНИЧЕНКО,
голова правління обласної організаці
Національної спілки краєзнавців України,
кандидат історичних наук, професор