STx 1186-1189

А

Архив Юго-Западной России.  Часть 7. Том I.  Акты о заселений Юго-Западной России (1386 — 1700 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича. – К., 1886. – 647 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/Y051O20evUL7Y

 

Архив Юго-Западной России.  Часть 7. Том II. — Акты о заселений Юго-Западной России (1471 — 1668 гг.) / Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова. – К., 1890. – 644 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/d/cz58mhodvUL5n

Б

Беляшевский Н. Монетные клады Киевской губернии.  К. : Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1889.  162 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/MiFCMT1TtpNQB 

 

Борщ М. І. З вершин славетних черкащан. Краєзнавчі нариси, вірші, поеми. – Черкаси: видавець Кандич С. Г., 2013. – 336 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/vLc74OPgt8hB3 

 

Бубенок О. Б. Легенды об основании города Черкассы: правда или вымысел? / О. Б. Бубенок // Східний світ.  2012.  № 3.  С. 5 – 17.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/HhEo5NvGvyxRZ

В

Войтова Л. Розвиток освіти на Черкащині: спроба ретроспекції / Л. Войтова // Історико-педагогічний альманах. – 2013.  Вип. 1.  С. 52 – 58.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/-r2SNuHitoL2W 

 

Г

Гончаренко В. А. Черкащина в легендах та переказах. Краєзнавчий довідник.  Черкаси. : Видавець Чабаненко Ю. А., 2006.  384 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/M8yBOlYqtpP5H  

 

Горохівський П. І. Уманщина в епоху міді-бронзи.  Умань: ПП Жовтий, 2011.  240 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/4JcS4ECutpPE4 

 

Д

Довжук І.В. Цукрова промисловість Наддніпрянської України в середині ХІХ ст. / І. Довжук // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2005. – Вип. ХІХ. – С. 100 – 103.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/G0lLO1lNtpPSN

 

Ж

Жарких М. Терехтемирів — К., 2013.  277 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/Fp6IjxsVtpPiC 

 

І

Історичне краєзнавство: досвід, практика, перспективи. (Історико-краєзнавча робота в навчальних закладах Черкащини. До 55-річчя утворення Черкаської області) / уклад.  Н. М. Степанова.  Черкаси: Видавництво ОІПОПП, 2010.  55 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/AfeT-GZttpQAf 

 

Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Черкаська область / АН УРСР. Ін-т історії; Голов. редкол.: П. Т. Тронько (голова) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1972. – 788 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/d/rcEQu0FtyWpME

 

К

Козоріз В. З історії розвитку шкільної освіти у містечку Драбів / В. Козоріз. – Х., 2016. –  37 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/FZkAy72ktNsUg 

 

Комарніцький О. Б. Педагогічні навчальні заклади Черкащини у 20-30-ті рр. ХХ ст.: реорганізації та формування студентського складу / О. Б. Комарніцький // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки.  2013. – Т. 23.  С. 416 – 424.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/wfuU7HDNuChjQ 

 

Костюк М. В. Забуті сторінки в становленні аграрної освіти та науки в Черкаському краї: Бобрицька школа садівництва та городництва / М. В. Костюк // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей.  Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 26.  С. 348  353.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/q_7wug-6uCjVw 

 

Краєзнавство: науковий журнал. – 2016. – Ч. 1–2 (94–95). – 292 с. 

Режим доступу: https://yadi.sk/i/Inzbq9JZteqzS

 

«Краєзнавство Черкащини»: випуск 1–10 : анотований бібліографічний покажчик / уклад. : А. П. Іржавська, О. З. Силка ; авт. вступ. ст. В. М. Мельниченко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 96 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/yzW78zYhtpPre

 

Краєзнавство Черкащини. Збірник. – № 9. – Черкаси: “Вертикаль”, видавець Кандич С.Г., 2011. – 252 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/QwXJSZTYt8wwV

 

Краєзнавство Черкащини. Збірник. – № 10. – Черкаси: “Вертикаль”, видавець Кандич С.Г., 2013. – 248 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/Gn3NZTGlt8wy5 

 

Краєзнавча Шевченкіана України. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, м. Канів, 24-25 жовтня 2014 р. / За заг. ред. О.П. Реєнта. – К., 2014. – 365 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/F5zJXHTXt8y7H 

 

Л

Ластовський В. В. Документ 1926 р. про охорону місця знаходження Черкаського замку / В. В. Ластовський // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр.  2009.  Вип. 15.  С. 139 – 144.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/hrkcXkbhuCioG 

 

Ластовський В. В. Легенда про походження міста Черкаси та її реальність / В. В. Ластовський // Часопис української історії.  2015.  Вип. 32.  С. 7 – 11.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/D3P5XcpMuCivF 

 

М

Мицик Ю. А. Канівське та Черкаське староства в описі малознаної люстрації 1631–1633 років / Ю. А. Мицик // Краєзнавство. – 2009. – № 3–4. – С. 43 – 53.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/P-LZfaaQuCi8j

 

Мицик Ю. А. Чигирин – гетьманська столиця / Ю. А. Мицик.  К. : Києво-Могилянська академія, 2007.  392 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/51gz3-EDuChr2

 

Мельниченко В. М. Шевченкіана Черкащини / В. М. Мельниченко. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 208 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/kefUqKfqt8wce 

 

Мошенський С. Куцівський бурлака (120-річчю від дня народження Тодося Степановича Осьмачки присвячується) / Мошенський С. – Черкаси : "ІнтролігаТОР", 2016. – 112 с. 

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/LdG8A-e4tHK8d 

 

Н

Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941–1944): збірник наукових статей, документів, матеріалів та спогадів / Керівник проекту О. А. Воронкіна, упорядники: В. М. Мельниченко, Т. А. Клименко, Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 366 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/bG_4PXdht8wzz 

 

П

Похилевич Л.И. Сказания о населённых местностях Киевской губернии / Л. И. Похилевич.  К. : Киево-Печерская лавра. – 1864. – 763 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/YOgjbfk8uN5tt

 

С

"Святиня і Голодомор": свідчення очевидців / упоряд.  О. В. Білокінь. – Л. : ПП Сорока Т. Б., 2003. – 60 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/kHAq5zSjtpNtd 

 

У

Украдене дитинство: діти і підлітки у роки Другої світової війни: збірник наукових статей, документів, матеріалів та спогадів / Авт.-упоряд.: Г. М. Голиш, Т. А. Клименко, В. М. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, видавець С. Г. Кандич, 2015. – 192 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/FxWVt6p8t8xMv 

 

Україна Тараса Шевченка: іст.-краєзнав. нариси / упоряд.: Р. В. Маньковська, В. М. Мельниченко.  Харків: Фоліо, 2014.  575 с.

 Режим доступу: https://yadi.sk/i/3T5QnlchwsuzK

 

Ч

Черкас Б. В. Остафій Дашкович  Черкаський і Канівський староста XVI ст. / Б. В. Черкас // Укр. іст. журн.  2002.  № 1.  С. 53 – 67.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/xkGQV94WuChxz

 

Черкащина в контексті історії України. Матеріали Першої науково-практичної конференції “Черкащина в контексті історії України”, з проблем історії міста Черкаси, присвяченої 60-річчю утворення Черкаської області / відп. ред. В. М. Мельниченко. – Черкаси: Ваш Дім, 2004. – 476 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/4ddfCtfltvcLf

 

Черкащина в контексті історії України. Матеріали Шостої науково-практичної конференції “Черкащина в контексті історії України”, з проблем історії міста Черкаси, присвяченої 20-річчю незалежності України / відп. ред. В. М. Мельниченко. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С. Г., 2011. – 228 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/eE0OQk99t8xZU 

 

Черкащина в контексті історії України. Матеріали Сьомої науково-краєзнавчої конференції «Черкащина в контексті історії України», присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкаської області. / редактор-упорядник В. М. Мельниченко. – Черкаси: “Вертикаль”, видавець Кандич С. Г., 2014. – Частина 1. – 200 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/-M_yJGIFt8xuN 

 

Черкащина в контексті історії України. Матеріали Сьомої науково-краєзнавчої конференції «Черкащина в контексті історії України», присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкаської області. / редактор-упорядник В. М. Мельниченко. – Черкаси: “Вертикаль”, видавець Кандич С. Г., 2014. – Частина 2. – 308 с.

Режим доступу:   https://yadi.sk/i/MEUExBY1t8xxV